Accept Cookies?
Provided by OpenGlobal E-commerce
Saturday 25 May 2024
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Print

Razvoj socialnega vedenja

Strokovnjaki, ki raziskujejo začetke socialnega vedenja in komunikacije med psi oz. njihovimi predniki volkovi, jih pripisujejo potrebi volkov po lastnem teritoriju, ki jim je zagotavljal preživetje.

Krdelo volkov na svojem teritoriju živi in lovi, zato je velikost teritorija in surovine, ki jih vsebuje, bistvene za zagotavljanje dovolj velike količine hrane, ki zadostuje velikosti krdela. Če krdelo ne uspe zaščititi svojega teritorija, pomeni, da bo stradalo.

V središču teritorija si vodilna samica tudi ustvari brlog, v katerem koti mladiče. Če ni teritorija in članov krdela, ki bi ga branili, si breja samica ne bo ustvarila brloga, saj nima upanja, da bi ga lahko branila.

Teritorij je torej bistvenega pomena za preživetje krdela. Strokovnjaki zato predpostavljajo, da je ravno potreba po zaščiti lastnega teritorija spodbudila prve znake socialnega vedenja in komunikacijo med predniki volkov. Nekaj osamljenih živali se je namreč naučilo razlikovati med zavezniki in sovražniki. Z zavezniki so začeli skupaj braniti teritorij, ki jim je vsem omogočal preživetje, to pa jih je spodbujalo, da so razvijali različne načine medsebojne komunikacije.